Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Cysylltu

English Newid i wefan Coed y Glyn

Gellir cysylltu a ni yn:


Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

Cliciwch yma am fap Google

Rhif ffon 01248 470213

Ffacs 01248 470697

Oriau Agor - Llun i Gwener 9yb-12.30cd

Llun Mawrth 3-4.30yh

Gwener 4-5yh


Meddgyfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni  

Ynys Mon  LL77 7DU

Cliciwch yma am fap Google

Ffon 01248 722229

Facs 01248 750051

Oriau agor Llun - Gwener 8yb-6.30yh