Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Coed y Glyn

Y Staff

Partneriaid


Dr Marc Edwards MB ChB (Hons) MRCGP DCH DFFP- Graddiodd Dr Edwards o Lerpwl yn 1991. Gweithiodd fel Meddyg teulu yn Hen Golwyn cyn symyd i weithio i  Langefni. Dechreuodd weithio yng nghoed Y Gyn a Glan Menai yn2006. Mare o’n briod, gyda dwy ferch. Mae ei ddiddordeb arbennig mewn clefyd melys (diabetes) a iechyd plant. Mae o’n siaradwyr Cymreag. Mae o’n diwtor i fyfywyr meddygol o Gaerdydd ac yn dysorydd y Gymdeithas Feddygol.


Dr Dyfrig Ap Dafydd MB BCh MBBS MRCGP-graddiodd Dr Ap Dafydd o Newcastle yn 2002. Ei fod yn byw mewn talwrn gyda'i wraig a thri o blant. Mae yn gwneud llawdriniaethau bychain a chwistrelliadau i’r cymalau.


Dr Katie Mae Lloyd MB BCh BSc Pharmacology (Hons) MRCGP DCG DRCOG-graddiodd Dr Lloyd o Brifysgol Caerdydd yn 2003. Mae ganddi ddiddordeb mewn iechyd merched a phlant, ac mae hi yn gallu gwneud llawdriniaethau bychain ,chwistrelliadau i’r cymalau, tynu dyfais mewngroth. Mae Dr Lloyd yn byw yn ardal Bae Colwyn gyda'i gŵr dau o blant. Bydd hefyd yn gosod dyfeisiadau mewngroth yn y dyfodol agos.


Dr Jonathan C Bertalot MB BCh BSc MBBS MRCS MCEM MRCGP-graddiodd Dr Bertalot o Goleg Imperial Llundain yn 2002. Mae yn gwneud llawdriniaethau , gosod a thynnu dyfeisiadau atal cenhedlu dan y croen ac hefyd yn gwneud chwistrelliadau i’r cymalau.


Staff y Feddygfa


Rheolwriag - Bethan Williams

Jodie Harries

Nyrsus - Iona Smith, Marilyn Lewis, Angharad Thomas and Bethan Powell Mansell

Ysgrifenyddes - Yvonne Jones and Cathrin Gruffydd Jones

Dispensers - Joan Savijn, Wendy Evans, Lynne Jones, Wendy Parry, Kelly Morris

Tynnwr Gwaed - Janine Boyle

Derbynyddion - Gwynfor Parry, Gill Parry, Hefina Thomas, Carol McGregor, Ann Evans, Cathryn Hughes, Anita Wilkinson


Ymddygiad at ein staff


Rydym yn falch iawn o gael staff sydd a chymaint o brofiad o weithio yn y feddygfa. Maent yn gweithio yn galed iawn, yn aml o dan bwysau pan yn delio a phobl wael. Gofynwn i chi fod yn amyneddgar a pheidio bod yn annifyr neu gas tuag atynt.