Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Coed y Glyn

Grwpiau Cefnogi

Wybodaeth Gofalwyr


Cymorth I Ofalwyr

Gwynedd: Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr:

01248 370797

Ynys Mon: Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr

01248 722828


Asesiad Anghenion Gofalwyr

Ynys Mon

01248 752752


Llyfryn Lawrlwytho

Canllaw I Ofalwyr ar Reoli Meddyginiaeth

I Ofalwyr sy’n Oedolion a Gofalwyr Ifanc


Sefydliadau Cenedlaethol

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr: Swyddfa Cymru

0292 009 0087

wales@carers.orgGrwpiau Cefnogi


Alcoholics Anonymous


Bereavement Care


Sudden Infant & Neo-natal Death Charity


NHS Quit Smoking


Advice for teenagers and parents on a range of issues including self harm etc


Sexual Assault and Rape Helpline


Help with alcohol and drug abuse


Help with escaping domestic violence


Help for cancer sufferers and their families


Help with terminal illness


Cystic Fibrosis


Help with care for Dementia etc


Linc Cymunedol Mon

Gwybodaeth am wasanaethau Trydydd Sector i unigolion a staff sydd am rifau gwybodaeth / cyswllt / manylion grwpiau lleol / gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli ac yn y blaen ar Ynys Môn.

Ffon 01248 725745