Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Coed y Glyn

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cleifion  ymosodol  a bygythiol


Nid ydym yn derbyn unrhyw ymddygiad  ymosodol neu fygythiol tuag at y meddygon neu’r staff.


Newid Manylion


Hysbyswch ni os oes newid yn eich cyfeiriad neu eich manylion personol fel y gallwn gadw eich cofnodion yn cywir.


Profion Gwaed


Os ydych yn gael profion gawed yn y feddygfa, mae’n bwysig i chi ein ffonio am y canlyniadau o fewn wythnos i’r prawf-ni ddylid cymryd yn ganiataol bod peidio clywed yn golygu bod bob dim yn iawn.


Mynediad anabl


Mae y ddwy feddygfa-Coed y Glyn a Glan Menai wedi eu haddasu yn benodol ar gyfer yr anabl.


Amddiffyn Data-mae eich nodiadau meddygol yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn pasio unrhyw wybodaeth ymlaen heb eich caniatâd, onibai ei fod o fewn y GIC, neu ein bod gorfodaeth arnom drwy gyfraith er diogelwch y cyhoedd. Mae rhywfaint o wybodaeth di enw yn cael ei ranu er bydd iechyd cyhoeddus, dysgu neu ymchwil. Mae y Practis whedi ei gofrestru o dan y Ddeddf Amddiffyn Gwybodaeth (Data Protection Act). Mae yn ofynnol i aelodau y staff fod yn cadw unrhyw wybodaeth am y cleifion yn gyfrinachol.


Rhyddid Gwybodaeth


Mae y Ddeddf rhyddid gwybodaeth (Freedom of information act)yn rhoi gorfodaeth ar y practis i gynhyrchu  trefn gyhoeddi. Mae hwn yn ganllaw i’r mathau o wybodaeth y mae y practis yn fwriadu ei wneud yn gyhoeddus. Mae ar gael gan y practis drwy gais.