Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref Home - GM

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Prescipsiynnau

English Newid i wefan Coed y Glyn

Ceisiadau am ail-brescripsiwn

Dod a’r Cais I Mewn

Barod I’w Gasglu

Bore Llun

Bore Mercher

Prynhawn Llun

Bore Iau

Bore Mawrth

Bore Gwener

Prynhawn Mawrth

Prynhawn Gwener/Bore Llun

Bore Mercher

Bore Llun

Bore Iau

Bore Mawrth

Bore Gwener

Tprynhawn Mawrth

Prynhawn Gwener

Bore Mercher

Gall rhai prescripsiynnau mewn rhai amgylchiadau gymeryd mwy o amser I’w baratoi.

Cliciwch yma ar gyfer gwefan MyHealthOnLine os ydych wedi cofrestru.

https://www.myhealthonline-emisweb.wales.nhs.uk/