Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Amseroedd y Ffedygfa

English

Mae adeilad meddygfa Coed y Glyn ac y llinellau ffôn (01248) 722229 yn agored o 8.00yb tan 6.30yh, dydd Llun i dydd Gwener. Yn ystod y penwythnosau a gwyliau cyhoeddus ac o 6.30yh-8yb, bydd y gwasaneth Allan o Oriau yn delio a PHROBLEMAU BRYS yn Ysbyty Gwynedd Bangor. Cyn i chi eu ffonio, cofiwch mae gwasanaeth i broblemau brys na all ddisgwyl tan fydd y feddygfa yn ail agor yw hwn, a dylid ystyried a yw eich problem yn un sydd angen sylw y noson hono. Nid oes gan y gwasanaeth allan o oriau unrhyw fodd o weld eich nodiadau yn y feddygfa ac efallai y gallwn ddelio a’ch problem yn llawer mwy effeithiol yn y feddygfa y diwrnod wedyn.


Rhif y gwasanaeth allan o oriau yw 0300 123 55 66 (Neu ffonio rhif y feddyfa fydd yn cael ei yrru i’r gwasanaeth hefyd)


Am gyngor mwy cyffredinol gellir ffonio NHS direct ar 0845 46 47 (24 awr) neu ar eu gwefan

 www.nhsdirect.wales.nhs.uk


Gellir hefyd cael cyngor brys o’r wefan isod hefyd

www.choosewellwales.org.uk


Os yw eich problem yn un sydd yn berygl i fywyd ffoniwch 999


Newid i wefan Coed y Glyn