Meddygfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni

Ynys Mon LL77 7DU

01248 722229


Cartref
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu
Home - GM

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Prescipsiynnau

English Newid i wefan Glan Menai

Ceisiadau am ail-brescripsiwn

Dod a’r Cais I Mewn

Barod I’w Gasglu

Bore Llun

Bore Mercher

Prynhawn Llun

Bore Iau

Bore Mawrth

Prynhawn Gwener

Prynhawn Mawrth

Prynhawn Gwener/Bore Llun

Bore Mercher

Bore Llun

Prynhawn Mercher

Prynhawn Llun

Bore Iau

Bore Mawrth

Prynhawn Iau

Prynhawn Mawrth

Bore Gwener

Prynhawn Mawrth

Prynhawn Gwener

Bore Mercher

Gall rhai prescripsiynnau mewn rhai amgylchiadau gymeryd mwy o amser I’w baratoi.

Cliciwch yma ar gyfer gwefan MyHealthOnLine os ydych wedi cofrestru.

https://www.myhealthonline-emisweb.wales.nhs.uk/