Ymweliadau Cartref

Meddygfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni

Ynys Mon LL77 7DU

01248 722229


Cartref
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu
Home - GM

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Glan Menai

Rydym yn ymweld a phobl sy’n rhy wael i adael eu cartrefi-fel arfer henoed sy’n wael, a phobl gyda gwaeledd difrifol. Rydym yn ymweld o fewn ardal y practis.


Cliciwch yma am fap o ardal y practis.


fel arfer yng nghanol y dydd.  Rydym yn hyderu y gall cleifion fynychu’r feddygfa, nid yn unig mae hyn yn caniatau i’r meddyg weld mwy o gleifion mewn diwrnod ond hefyd gall fod yn haws delio a’ch problem (e.e. trefnu i chi fynd i’r ysbyty ). Mae hefyd genym eich nodiadau cyflawn wrth law ac hefyd mwy o  adnoddau e.e. offer  tynnu gwaed, peiriant mesur curiad calon ayyb.


Pan fyddwch yn ffonio ac yn gofyn am ymweliad cartref bydd y meddyg yn eich ffonio yn ôl i drafod y cais ac i gael cyfarwyddiadau ar lle mae eich cartref os yw y cais yn un addas.  Yn gyffredinol nid ydym yn ymweld a phlant adref gan y gellir dod a hwy i lawr i’r feddygfa.