Sut i Gofestru

Meddygfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni

Ynys Mon LL77 7DU

01248 722229


Cartref
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu
Home - GM

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Glan Menai

Os gwelwch yn dda allwch chi ddod i’r dderbynfa i lenwi ffurflen. Bydd yn hwn yn gofyn am eich manylion personol ac am eich meddyg teulu blaenorol. Mae eich cerdyn GIC (NHS) yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.


Cliciwch yma am fap o ardal y practis.


Pan fyddwch wedi cwblhau y ffurflen byddwch yn cael apwyntiad ‘claf newydd’ gyda’r nyrs .Dim ond ar ôl yr apwyntiad yma y byddwch wedi eich cofrestru yn llawn i fedru gwneud apwyntiad gyda’r meddyg a chael eich meddyginiaeth.